Concuro Sweden AB
Problemlösning

Historiskt har alla bolag oavsett storlek hamnat i problem. Alltför många ägare och styrelser litar på att ett skickligt management skall lösa dem.

Verkligheten är oftast annorlunda. Det finns ingen skicklig ledningsgrupp som tar bolagen framåt som också har erfarenheten av att städa i problemen, då det tar extra mycket tid. 

Att som många gör vända sig direkt till en Revisor eller en Advokat för att få stöd i problemlösningen är kanske inte alltid det bästa.  Att i stället ta in någon som är operativt kunnig av bolag som sett alla problem och varit med i lösningsprocesser som enbart inriktar sig på på att lösa, städa och därefter lämna, spar mycket tid o energi. Det är den viktiga Due Dilligensen som är nyckeln till vilka processer som skall beslutas.

Seniorcro arbetar inte med att behöva sysselsätta sin egen stab utan kan på ett mycket mer flexibelt sätt ta in de specialistkompetenser som behövs under resan.

Det kan efter en genomförd DD och Styrelseaccept vara allt från att finna bästa affärsadvokaten, rekonstruktören, konkursförvaltaren, likvidatorn, eller blivande samarbetspartner. 

Erfarenheten visar att Management kan fortsätta blicka framåt och få bolaget att snurra, medan städpatrullen löser problemen. Låter enkelt? Ja allt är rätt enkelt när rätta kunskaperna finns. Det viktiga är att ta tag i problemen och det är aldrig försent att gå vidare.