Concuro Sweden AB
Om

Peter Wahlberg är född 1954 och uppväxt i Gävle, gick High School utanför New York och 1976 flyttade han till Stockholm och utbildade sig till ekonom och läste delar av juridiken. Samtidigt som han vid 21 års ålder arbetade som redovisnings ansvarig på ett mindre företag. 1979 så valde han mellan två antagna arbeten, traineé Handelsbanken eller en ny värld, datavärlden, det blev datavärlden som delägare och medlem i ledningsgruppen i Datatronic AB.

Under 10 år så byggdes, på den tiden, det näst största dataföretaget i världen genom förvärv av Victor Technologies i USA, Handic bolagen i Göteborg och Holland (Vic 20 C-64) från 12 anställda till koncernen med 21 dotterbolag i världen och 2 000 anställda med omsättning på 2 miljarder och en årlig vinst på 10%. Datatronic/Victor som var börsnoterat såldes till Tandy Cooperation i USA 1989.

Under uppbyggnadsperioden var Peter Wahlberg bolagets affärsutvecklare och problemlösare och var den som i egenskap av VD i bl.a Handic lyckosamt lanserade den fram till idag mest sålda hemdatorn i världen Commodore C-64, vidare så lanserades Handic allemansparabol som blev den första parabolantennen att säljas till konsument med ett lågt pris.

Peter Wahlberg skötte även hela reorganisationen i Victor USA, där produktion flyttades till Japan och en minskning av 3 000 personer Californien i samband med detta. Huvudkontor omlokaliserades i USA under Peters ledning.

I samband med bankkrisen 1991 - 93 så arbetade Peter som Senior Rådgivare åt olika banker i Sverige och inriktad på företagsproblem. 

Under senare delen av -90 talet så arbetade Peter mycket med Asien och varumärkes uppbyggande, licensiering. Samarbetspartner var bl.a. Itochu Cooperation, och IMG Mc.Cormac,s tidigare Asien chef.

IT-krisen under början av -00 innebar att Peter arbetade som Senior rådgivare åt Skandia och var medlem i ledningsgruppen av Prosper Capital som hanterade 90 bolag som utvärderades och åtgärdades. Under 4 års arbete så återfördes ca 2 miljarder till Skandia som därmed inte gjorde några större förluster på sitt tidigare Private Equity innehav.

Under sent -00 och början av -10 så blev uppdragen fler i utlandet och Peter pendlade flera år till London, Paris, Tokyo, och Seoul bl.a. för att genomföra en större rekonstruktion av en mycket välkänd Fransk modeskapare och konstnär. Det innebar igen täta samarbeten med obestånds specialister i samtliga länder samt ekonomer och finansiella partners.

Sedan 2013 så har de flesta uppdragen fokuserats tillbaka till Sverige, även om en del uppdrag kvarstår i utlandet.

Peter är den som initialt genomför en Due Dilligence av bolagen och tillsammans med ägare/Styrelse föreslår åtgärder och startar processen. I det fall bolaget är en turn-around startas ett management team med interna och externa personer som kan effektivt genomföra beslutande åtgärder. I det fall en juridisk rekonstruktion krävs tas lämpliga externa Advokater, Revisorer in i processen så att varje part bidrar med den kunskap och effektivitet som krävs. Peter är normalt sammanhållande och ledande i processen

Genom det stora nätverk som finns så brukar processen vara effektiv med en hög intigritet.