Concuro Sweden AB

Your partner for distressed situations, helping you with turnarounds

Concuro Sweden AB
Bakgrund

Arbetar uteslutande med problemlösningar för bolag i Sverige och inom EU.

Concuro Sweden AB som är Stockholms baserad, har en unik möjlighet att i tid hjälpa bolag med problem, det kan vara obestånd, finansiella problem eller problemlösning mellan aktieägare. En CRO bildar tillsammans med de mest renommerade Advokaterna, Revisorerna och fristående ekonomer och investerare, lämplig projektgrupp, för att lösa problemen.

Efter mer än 30 års erfarenhet och mer än 200 bolag vågar  jag påstå att vi är  mycket kompetenta på att sy ihop just det team som passar ert  bolag. Från börsnoterade bolag till mindre bolag. Jag har varit verksam i USA, UK, Frankrike, Italien, Tyskland, Japan. Efter att ha varit med o byggt ett av världens större Dataföretag på -80 talet och därefter varit Senior Rådgivare åt banker under bankkrisen på -90 talet och under - 00 varit rådgivare åt såväl Skandia som IRIS synskadades riksförbund och åtskilliga investerare i att lösa problem såväl finansiella som juridiska så har en stor erfarenhet samlats. Välkommen att ta kontakt. Peter Wahlberg.